Avís legal

En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

PROPIETAT DEL LLOC WEB

Titular del lloc web: Grup Corporatiu ONDUFORMA, SL:
GESILOCART, SL (B61897609)
Adreça: CARRER MARCONI Nº5 POLÍGON INDUSTRIAL SESROVIRES. 08635, SANT ESTEVE SESROVIRES (Barcelona), Espanya
Contacte: Tel. 93 777 78 34 – Email: onduforma@onduforma.com
Registre mercantil o autorització administrativa:
Activitat: FABRICACIÓ DE CARTRÓ ONDULAT

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

El portal web http://onduforma.com/ té com a objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat.

L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

El titular del lloc web es reserva la facultat de efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d’aquesta.

Amb l’objecte de mantenir actualitzada la informació publicada al portal web, els continguts de la mateixa podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat de ONDUFORMA, SL , ONDUFORMA, SL o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics inclosos al lloc web.

El titular del lloc web prohibeix expressament la realització de “framing” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc web.

L’ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització del titular del lloc web ONDUFORMA, SL.

Únicament s’autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:

  • Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics.
  • Es citi expressament al titular del lloc web com a font i origen d’aquells. El propòsit i la finalitat d’aquest ús sigui compatible amb els fins del web i / o activitat del titular del lloc web.
  • No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat pel titular del lloc web, prèvia i expressament.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, el titular del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació.

El titular del lloc web declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc web poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb el titular del lloc web.

RESPONSABILITAT

es trobi actualitzat, encara que el titular del lloc web desenvoluparà els seus millors esforços per a, si és el cas, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los .

Tant l’accés al lloc web, com l’ús que pugui fer de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

El titular del lloc web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentari s, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent en la pàgina web http://onduforma.com/.

No obstant això, i en compliment del que disposa la LSSI, el titular del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació cació, preguem es posi en contacte amb el titular del lloc web.

El titular del lloc web no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu lloc web, de manera que en cap cas podrà derivar cap efecte j urídic vinculant de les mateixes.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

Els enlaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercer. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al titular del lloc web, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular del lloc web no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el titular del lloc web i de les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d’altres llocs on es trobin. El titular del lloc web tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa.

Els enllaços al lloc web http://onduforma.com/ hauran de respectar les següents condicions:

  • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de ONDUFORMA, SL de la pàgina que realitza l’enllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públco, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  • El titular del lloc web pot sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de l’tit ular del lloc web.
  • No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, abilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilid ad les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a titular del lloc web excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a aquells casos que es recaptin, tracten o emmagatzemen dades personals, es farà en conformitat amb la Política de Privacitat publicada en la pàgina web i que pot consultar al peu o footer del lloc web.

LLEI APLICABLE Y JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o amb conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol amb conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el titular del lloc web i l’Usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals del domicili de l’Usuari , sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciuta d de Barcelona, Espanya.