Política de privacitat i protecció de dades

RESPONSABLE ONDUFORMA, S.L. – CIF B63403166
CONTACTE CARRER MARCONI Nº5 POLÍGON INDUSTRIAL SESROVIRES – SANT ESTEVE SESROVIRES (Barcelona)
onduforma@onduforma.com – Tel. 93 777 78 34 – http://onduforma.com/
FINALITATS FACTURACIÓ A CLIENTS Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS Selecció de personal
LEGITIMACIÓ FACTURACIÓ A CLIENTS: Existència d’una relació contractual amb el interessat mitjançant contracte o precontracte; Interès legítim del responsable del Tractament o de tercers
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS : Consentiment explícit de l’interessat
CONSERVACIÓ FACTURACIÓ A CLIENTS: Mentre es mantingui la relació mercantil
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS
: Mentre no se sol·liciti la seva supressió pel interessat
DESTINATARIS No cedim les seves dades a tercers
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS No realitzem transferències internacionals de les seves dades
PROCEDÈNCIA FACTURACIÓ A CLIENTS
CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS
POTENCIALS TREBALLADORS: El propi interessat o el seu representant legal
DRETS Vostè té dret a accedir a les seves dades, rectificar-los, suprimir-los, limitar o oposar-se al seu tractament, al seu portabilitat, a retirar el seu consentiment ja presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació a la nostra “Política de Privadesa i Protecció de Dades “.

DETALLS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- INFORMACIÓ GENERAL

Aquesta “política de Privacitat i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals segons la Unió Europea i l’Estat Membre espanyol.

En conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, us expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com vam realitzar aquests processos, amb quina finalitat, quines altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets

Per tot l’exposat, un cop revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l ‘accepti com a prova de la seva conformitat i consentiment.

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui recull i tracta les seves dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini els cions i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’estat membre espanyol.

En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:

ONDUFORMA, SL – CIF B63403166

Les seves dades personals són tractades per totes les entitats del nostre Grup de Responsables o Grup Corporatiu ONDUFORMA, SL, compost per, a més de l’entitat detallada anteriorment, les següents organitzacions:

GESILOCART, S.L (B61897609)

 • Domicili social: CARRER MARCONI 6, POL. IND. SESROVIRES. 08635, SANT ESTEVE SESROVIRES (Barcelona), Espanya

Com pot contactar amb nosaltres?

Domicili de les nostres oficines: CARRER MARCONI Nº5 POLÍGON INDUSTRIAL SESROVIRES. 08635, SANT ESTEVE SESROVIRES (Barcelona), Espanya
E-mail: onduforma@onduforma.com – Telèfon: 93 777 78 34

Domicili postal:
CARRER MARCONI Nº5 POLÍGON INDUSTRIAL SESROVIRES. 08635, SANT ESTEVE SESROVIRES (Barcelona), Espanya

3.- MESURES DE SEGURETAT

Què fem per garantir la privacitat de les seves dades?

La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accès no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos a què estan exposats.

Entre d’altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliencia permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accès a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

4.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

Per a què volem tractar les seves dades?

Necessitem la seva autorització i consentiment per demanar i tractar les seves dades personals, de manera que a continuació li detallem els usos i finalitats previstes.

FACTURACIÓ A CLIENTS Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS Selecció de personal

Durant quant de temps conservem les seves dades?

Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Llevat que hi hagi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:

FACTURACIÓ A CLIENTS: Mentre es mantingui la relació mercantil

RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat

5.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Per què tractem les seves dades?

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

FACTURACIÓ A CLIENTS: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte; Interès legítim del responsable del tractament o de tercers

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS: Consentiment explícit de l’interessat

6.- DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

A qui cedim les seves dades dins de la Unió Europea?

No realitzem cessions de les seves dades a terceres persones ni entitats, llevat obligació legal.

Fem Transferències Internacionals de les seves dades fora de la Unió Europea?

No realitzem transferències internacionals de les seves dades.

7.- PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTATS

D’on hem obtingut les seves dades?

FACTURACIÓ A CLIENTS

 • CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal

RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS

 • POTENCIALS TRABALLADORS: El propi interessat o el seu representant legal

Quins tipus de dades seves hem recaptat i tractem?

FACTURACIÓ A CLIENTS

 • Finalitats:
  • Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa
 • CLIENTS
  • Dades identificatives
   • NIF / NIE / Passaport
   • Nom i cognoms
   • Telèfon
   • Adreça electrònica
   • Adreça postal
  • Econòmics, financiersi d’assegurances
   • Dades bancàries

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS

 • Finalitats:
  • Selecció de personal
 • POTENCIALS TREBALLADORS
  • Dades identificatives
   • Adreça electrònica
   • NIF / NIE / Passaport
   • Nom i Cognoms
   • Telèfon
  • Acadèmic i professionals
   • Experiencia professional
   • Historial de l’estudiant
   • Titulacions
   • Currículum Vitae

8.- DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els drets que l’emparen?

La normativa vigent de protecció de dades s’empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les dades. Tots i cadascún dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, us expliquem quins són els drets que l’assisteixen:

 • Sol·licitar el ACCÉS a les seves dades personals
 • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
 • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret al “oblit”)
 • LIMITAR o OPOSAR a l’ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèriade protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

FACTURACIÓ A CLIENTS

 • Responsable: ONDUFORMA, SL
 • Direcció: CARRER MARCONI Nº5 POLÍGON INDUSTRIAL SESROVIRES. 08635, SANT ESTEVE SESROVIRES (Barcelona), Espanya
 • Telèfon: 93 777 78 34
 • Correu electrònic: onduforma@onduforma.com
 • Pàgina web: http://onduforma.com/

RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS

 • Responsable: ONDUFORMA, S.L.
 • Direcció: CARRER MARCONI Nº5 POLÍGON INDUSTRIAL SESROVIRES. 08635, SANT ESTEVE SESROVIRES (Barcelona), Espanya
 • Telèfon: 93 777 78 34
 • E-mail: onduforma@onduforma.com
 • Pàgina web: http://onduforma.com/

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant la Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya
Email: info@agpd.es – Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

9.- CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ

L’acceptació del present document indica que vostè entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat per la qual cosa autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de “Lectura i acceptació” de la nostra Política de Privacitat.